Zwangerschapsverlof / Ouderschapsverlof / Gezinshulp

Dat is de grote vraag, als je hierin duikt, kom je maar weinig informatie tegen en als je dan denkt iets gevonden te hebben en je gaat hiermee naar je baas, blijkt het helemaal niet wettelijk geregeld te zijn.
Als je heel veel geluk hebt kun je iets regelen met je baas. Vaak komt het erop neer dat je voor het einde van je zwangerschap in de ziektewet beland omdat je (zeker bij drie of meer) voordat je zwangerschapsverlof begint het lichamelijk en soms ook geestelijk niet kunt bolwerken, vaak hoor ik dat mensen dan eerst halve dagen gaan werken. Let er dan wel op dat je voor die andere helft in de ziektewet komt, anders kom je er bekaaid vanaf met je uitkering.

Ik heb heel erg "geboft", ik kwam 2 weken voordat ik met zwangerschapsverlof zou gaan al in het ziekenhuis terecht, onze kinderen zijn met 32 weken geboren en vanaf die dag is mijn zwangerschapsverlof ingegaan! Zo had ik 16 weken na de bevalling. Helaas voor een heleboel mensen zijn hun werkgevers niet zo coulant.

 

Het enige advies wat ik je kan geven is: luister naar je lichaam en neem heel veel rust!!! Dit is ook in het belang van je kinderen!!

Wanneer worden je kinderen gemiddeld geboren: De normale duur van een eenlingzwangerschap is 40 weken, de gemiddelde duur van een tweelingzwangerschap is 37 weken, van een drielingzwangerschap 34 weken en van een vierlingzwangerschap 31 weken)

Ook vind je hier ouderschapsverlof voor ouders van meerlingen, wat nu wel wettelijk geregeld is.

 

 

Zwangerschapsverlof:

Je hebt in Nederland recht op 16 weken verlof, verwacht je een meerling, zou je verwachten dat dit meer is, nee dus. Dat is wettelijk niet goed geregeld! (Soms is de duur van de zwangerschap via je CAO geregeld, kijk dit goed na)

Die 16 weken kunnen onderverdeeld worden in 2 periodes:
Prenataal:
Maximaal 6 weken, waarvan je verplicht bent 4 weken voor de vermoedelijke bevalling te stoppen met werken. Doe je dit niet en beval je een week te vroeg, dan ben je die week kwijt. 
Postnataal:
De overige resp. 10 of 12 weken moet je na de bevalling nemen.

Uitzonderingen:

  1. Als je een risicoarbeid uitvoert, kun je ofwel vroeger stoppen met werken ofwel aangepaste arbeid krijgen. Hierover beslist de arbeidsgeneesheer.

  2. Indien je baby minstens 8 weken in het ziekenhuis moet blijven. Hier kan de moeder 8 weken na de bevalling het werk hervatten. Het gedeelte van het zwangerschapsverlof dat zij nog niet had opgenomen voor de bevalling, kan zij dan opnemen wanneer haar kindje thuis komt.

Formaliteiten:
voor de bevalling

na de bevalling

Terug werken:
Je moet het ziekenfonds een werkhervattingattest, dat door de werkgever werd ingevuld, opsturen.

Wettelijke bescherming:
Je werkgever kan je niet ontslaan, van het moment dat hij vernomen heeft dat je zwanger bent tot 1 maand na het einde van je zwangerschapsverlof.

 

Bovenstaand heeft Annette Peters uitgezocht en aan mij opstuurt.
En is aangevuld door C. Koning en weer aangevuld door J. Philippo

 

 

Ouderschapsverlof:

Eindelijk is het mede dankzij de NVOM per 01-02-2001 wettelijk geregeld dat ouders van meerlingen recht hebben op onbetaald verlof voor ieder kind. Er is ook een overgangsregeling van kracht geworden. Hierin staat dat u ook recht heeft op dubbel, drie-, vier-, of vijfvoudig ouderschapsverlof als uw kind tussen 1-1-2000 en 30-11-2001 8 jaar is geworden of wordt.

Dit geldt ook voor ouders die een meerling geadopteerd hebben.

Normaal gesproken kan je maximaal 6 maanden een jaar onbetaald deeltijdverlof opnemen.

 

 

 

 

Gezinshulp:

Onderstaand mailtje kreeg ik 10-05-2001 van Judith, zij heeft wat vragen over recht op gezinshulp, wie haar kan helpen kan haar mailen, ik heb dan het verzoek om het mailtje ook aan "De Meerlingen Site" te sturen, zodat ik ook extra informatie op de site kan zetten over gezinshulp, bij voorbaat dank.

Mijn naam is Judith van Altena en ik ben zwanger van een drieling (inmiddels 25 weken). Terloops kwam ik erachter dat je na de geboorte van een drieling recht hebt op gezinshulp. Mijn verzekeraar "weet nergens van" en de Thuiszorg doet moeilijk, omdat ze nog geen indicatie kunnen stellen, omdat de kinderen nog niet geboren zijn.
Graag zou ik hier meer over willen weten. Zoals:
- heb ik inderdaad recht op gezinshulp?
- gedurende welke periode?
- wat zijn de kosten?
- hoe loopt de routing voor een aanvraag?
en tot slot: zijn er mensen die hier al ervaring mee hebben, tips, adviezen, etc.

Bij voorbaat wil ik iedereen die me kan helpen bedanken.
Groetjes, Judith  Klik hier als je Judith wilt mailen  

 

 

Het enige wat ik kan vertellen over gezinshulp is mijn eigen ervaring:
Wat is recht hebben op gezinshulp? Dan denk je al gauw aan een financiële tegemoetkoming. Nou in ons geval dus niet. Wij kregen tijdens het intake gesprek te horen dat wij wel hulp kregen, maar dit gaat naar inkomsten, omdat ik tijdens het zwangerschapsverlof hulp wilde als de kinderen thuis kwamen, kwamen wij in de hoogte groep en moesten gewoon het volle pond betalen.
Wel kregen wij toen 2 x per week 's ochtends hulp voor 3 uurtjes, ook konden wij aangeven wanneer dit in moest gaan, dat was fijn, omdat wij ook nog iets konden regelen met het kraambureau voor een weekje extra hulp voor de eerste dagen wanneer de kinderen thuis kwamen.
Deze hulp heeft niet lang geduurd, het is gestopt toen ik te kennen gaf dat ik weer ging werken. Ik weet dus niet hoe het zit wanneer je stopt met werken.
Daarnaast weet ik ook niet hoe het tegenwoordig gaat bij Thuiszorg, mijn hulp was 5 jaar geleden.

Wel hebben wij stagiaires gehad van een school hier in de stad, de meisjes deden een opleiding voor gezinshulp en waren dan ongeveer gedurende 6 weken 2 dagen in de week bij ons. Als het klikte met de meisjes was het heel fijn, want dan had je eens extra tijd voor de kinderen of voor extra werk in huis. En wij hoefde voor de extra hulp niet te betalen. De meisjes moesten wel verslagen maken en wij moesten een soort van beoordeling geven en natuurlijk moesten de meisjes begeleid worden. Wij hebben dit ongeveer een jaar gedaan. 

 

Op bovenstaand kreeg ik een mail van Silvia op 23-01-2003: 

Ik las jou vraag op de meerlingen site.
Ik heb zelf een tweeling gekregen in januari vorig jaar. Ik was toen 24 en we hadden net een huis gekocht. Ik was thuis omdat mijn zwangerschap de nodige kwalen met zich mee bracht. Toen de twee (Jeremy en Damien) geboren waren bleven ze twee weken in het ziekenhuis. Ik had enorm veel last om de draad op te pakken en mijn dag in te delen. Ik was op een dag bij het Consultatie Bureau en daar flipte ik door toen ik commentaar kreeg over mijn manier van omgaan met de kinderen. Ze huilde veel en ik zag eruit als een zombie.
Eenmaal thuis belde de huisarts (die was inmiddels ingelicht door het CB over mijn toestand) Hij stelde voor om contact te zoeken met de thuiszorg. Dat heb ik gedaan. er kwam iemand bij me thuis die de situatie even aanzag en kon beoordelen voor welke hulp ik in aanmerking kwam.

ze hebben drie soorten:
1, hulp in de huishouding
2. hulp in de zorg (bijvoorbeeld bejaarden en zieken)
3. gezinshulp (voor de kinderen en de huishouding)

Ik heb gekozen voor gezinshulpvan Savant (zo heet de stichting)
José (de hulp) kwam 3 ochtenden bij ons. ze hielp me een dag indeling maken, de kinderen verzorgen (voor zover nodig) en ze deed de strijk, de ramen etc. De kosten zijn verbonden aan je gezamenlijke inkomen van het voorgaande jaar. Met een maximum bijdrage van (ik geloof) 4 euro per uur.

Na 3 maanden had ik de boel weer op orde en zijn we ermee gestopt. Ik weet niet of iedereen er recht op heeft maar zij had ook gezinnen gehad met 3-lingen. Ik zou toch navraag doen bij je huisarts. Het ziekenfonds vergoed het in ieder geval niet.

Groetjes Silvia

 

Onderstaande mail kreeg ik van Diana, ook over de gezinshulp op 03-03-2003:

Ik ben 31 mei 2002 bevallen van een drieling en wij hebben nog steeds 5 dagen per week, 6,5 uur per dag hulp van de thuiszorg. Dit is tot stand gekomen met hulp van de kinderartsen van het OLVG in Amsterdam. Wij betalen uiteraard een eigen bijdrage. Zij gaan inderdaad uit van het gezamenlijk inkomen van 2 jaar geleden. Wij betalen het maximale, 7,00 euro per uur.
Van de ziektekostenverzekering hoeft je niets te verwachten. Wél hebben wij, omdat de hulp in 1e instantie niet goed liep 2x kraamzorg gekregen van de ziektekostenverzekering. 

Groetjes,Diana Bulder

 

 

Onderstaande mail kreeg ik ook over gezinshulp van Leonie op 09-11-2003

Je kunt ook een p.g.b (persoons gebonden budged) aanvragen als je een drieling hebt heb je recht op gezinshulp. Maar met een p.g.b kun je zelf je eigen hulp inkopen b.v je man je moeder of iemand van het uitzendbureau of uit de krant. De indicatie loop via het RIO. Dan krijg je als het goed gekeurt is, wij kregen b.v 40 uur, een bepaalt bedrag voor elk uur. Jij kunt dan zelf bepalen wie je daarvoor inkoopt en hoeveel je die persoon geeft. min. loon is wel vereist. Mijn man heeft toen ouderschap opgenomen en is i.p.v 40 uur nog maar 20 uur gaan werken. en ik heb 8uur ingekocht bij de thuiszorg. via een zijtak van de thuiszorg heb ik papieren laten regelen. Dit kost 56 euro per jaar en zij zorgen voor al het papierwerk. leonie1@home.nl 

 

 

Heb je nog aanvullingen voor mij, mail dit dan a.u.b.